Tüm lağım sularının denize döküldüğünü düşünürsek, denizde gusül abdesti alınır mı?

Soru: Tüm lağım sularının denize döküldüğünü düşünürsek, denizde gusül abdesti alınır mı? Sadece akarsuların temiz olduğunu sanıyordum, denizlerin de kendini temizleme gibi bir özelliği var mı?

Cevap: İslam fıkhına göre belli bir ölçünün üzerindeki durgun sular temiz ve temizleyici özelliğe sahiptirler. Kaldı ki, denizlerin altlarında birçok akıntılar, üzerlerinden de med cezir olayları olmaktadır. Bu sebeple denizler pislik barındırmayacağı için hem temiz hem temizleyicidirler.