Mevlâna Hâce Yâkub-i Sâniyyû'l-Üveysi El Hâşimi Hazretleri'nin Tarihçe-i Hayatı (kuddise sırruh)

Mevlâna Hâce Yâkub-i Sâniyyû'l-Üveysi El Hâşimi Hazretleri

 

Cenâb-ı Hak bir Hadis-i kudside buyuruyorlar: “Benim dostlarım gök kubbemin altında mahfuz ve mâsun bir şekilde, bizim tarafımızdan adetleri malûm olmak kaydıyla hayatlarını devam ettirmektedirler.” Cenâb-ı Hak cümlemizi o mâsun ve mahfuz olan dostlarına bağışlayıp onlar ile hem dem kilsin.

Hâce Yakub Haşimî Hazretleri bütün ilmini ve irfanını Cenâb-ı Hak’tan, Cenâb-ı Peygamber Efendimiz’in pak sırlarından ve O’nun varis-i ekmellerinin manevi nisbetlerinden tefeyyüz etmişlerdir.

Cenâb-ı Hak cümlemizi rızasına, likasına mukârin eylesin, kendi rızası için yapılan bütün hizmetleri ve hizmetimizi şükre vesile kılıp müzdâd buyursun.