Es Seyyid Muhammed Zeki Has

Hoca Efendi 17.02.1922 yılında Çat ilçesine bağlı Babaderesi köyünde dünyaya geldi. Daha çocuk yaşta iken babası Ahmed Efendi'den başta Kur'an ilimleri olmak üzere, Sarf, Nahiv, Fıkıh, Tefsir, Mantık, Kelam, Akait ve Usûl dersleri aldı. Daha genç yaşlarda iken kendisinde bir takım farklılıklar olduğu çevresince müşahade edilmiştir. Oldukça takva ve ehli hal olması nediniyle sürekli seyir halinde olup il il, ilçe ilçe dolaşarak birçok kimsenin hidayetine vesile olduğu görülmüştür. Bahse konu ilimlerden icazet alarak imkân bulduğunda hem okumuş hem okutmuştur. Birçok insan onun tavırlarından etkilenerek hayatına yön vermişlerdir. Kendileri Nakşi tarikatinden usûl almışlardır. Beş erkek ve üç kız çocuk sahibidir.