Banyo ve tuvalet bir arada, tuvalet alafranga denilen tarzda, burada alınan namaz abdesti uygun mudur?

Soru: Oturduğumuz evde banyo ve tuvalet bir arada, tuvalet alafranga denilen tarzda, burada alınan namaz abdesti uygun mudur? Abdest alırken besmeleyi ve kelime-i şahadeti içimizden mi okumamız gerekir?

Cevap: İslam fıkhına göre necasetin açık olduğu yerlerde abdest almak, gusletmek onlardan sıçrama tehlikesi olabilir endişesiyle uygun görülmemiştir. Alafranga tuvaletler rezervuarla yıkanıp, kapağı da kapatıldığında mahzurat ortadan kalkar. Orada gusül ve abdest ve her türlü zikir yapılabilir.