Kız Kur'an kurslarında okuyan kızlarımız muayyen dönemlerinde eğitimleri nasıl olmalıdır?

Soru: Kız Kur'an kurslarında okuyan kızlarımız muayyen dönemlerinde eğitimleri nasıl olmalıdır?

Cevap: İslam'ın eğitim anlayışı ömrî olduğu için, beşikten mezaradır. Her vusulsüzlük usulsüzlüktendir. Eğitim de usulüne uygun yapılırsa nâfi hale gelir. Resûlullah'ın “Faydasız ilimlerden” yani usulsüzlüklerden, Allah'a sığındığını unutmayalım.

Temiz olmayanların Kur'an'a dokunmalarını, Rabbimiz yasaklamıştır.