"Mü'min Zina edince başından gömleğinin çıkarıldığı gibi imanı da çıkarılır, sonra tevbe edince iman kendisine iade edilir" Hadis-i Şerifi sahih midir?

Soru: İmam-ı Azam Hz.'nin El-Âlim ve Ve’l Müteallim isimli kitabında geçen ve  Ebu Mukatil’in sorduğu soruya cevaben "Mü'min Zina edince başından gömleğinin çıkarıldığı gibi imanı da çıkarılır, sonra tevbe edince iman kendisine iade edilir" Hadis-i Şerifi sahih midir? Ve nasıl anlamamız gerekir? Bu fiili icra ederken ölen bir insan ne hükmünde olur?

Cevap: İmam-ı Azam Hazretleri hadis ilimlerinde sika sahibi bir âlimdir. Dolayısıyla zikredilen bu Hadisi Şerif, ibaredeki bir farklılıkla sahihtir. O da: "Gömleğin çıkarılması" değil Cenâb-ı Peygamber parmaklarından yüzüklerini çıkararak "Zina eden ve içki içen kişilerin o fiil esnasında o yüzük misali imanlarının çıktığını, daha sonra tevbe edip Allah'a döndüklerinde yüzüğümü parmağıma taktığım gibi geri iade edilir." buyurmuşlardır.

İslam fıkhında hüküm zahire göredir. Bu insanlar bu fiili icra ederken ölürlerse Hadis-i Şerifte bildirildiği üzeredirler. Hadis-i Şeriften anlamamız gereken, bir kul Allah'a inancını, ümidini, ihlâsını, muhabbet ve teslimiyetini yitirmedikçe, O'na isyan ve tuğyan edemez. Kendisinde bu cesareti görüyorsa ya Allah'ın rahmetinden tamamen ümidini kesmiştir ya da bilfiil nefs ve hevasına teslim olmuştur. Bir ayet-i kerimede Cenâb- ı Hak: "Hevasını ilah edineni görmez misin" buyuruyor. Tevhid ise Allah'tan gayrı her türlü etki ve tesir altına alabilecek, hüküm koyabilecek, fayda ve zarar verebilecek bütün varlıkları reddetmektir.