Sigortasız işçi çalıştırmak kul hakkı mı?

Sual: Sigortasız işçi çalıştırmak kul hakkına girer mi? Bu konudaki fikriniz nedir?

Cevap: İslam’daki bütün ticari ve alışveriş hukuku karşılıklı anlaşmaya ve rızalaşmaya bağlıdır. İşçi sigorta taleb ederse işveren de bunu kabul edip vermezse kul hakkına girmiş olur. Karşılıklı anlaşarak sigortadan feragat ederlerse böyle bir hak doğmamış olur.